Home  Maine Coon  Devon Rex Katers Poezen  Kittens Herplaatsing Informatie Linken Contact

Contract-voorbeeld

Kitten koop-overeenkomst huisdier

Ik ben een serieuze hobbyfokker, die zich als doel heeft gesteld om gezonde, gelukkige en mooie katten te fokken. Hoewel ik mij veel moeite getroost gezonde dieren te leveren, kan ik daarover geen absolute zekerheid geven.

Gegevens kitten

Naam                                 Boonlandís

Ras                                     Devon Rex/Maine Coon

Geboortedatum                                                

Stamboonnummer            NL.xxxxxx

Chipnummer                      xxxxxxxx

Chipform.nr.                       xxxxxxxxx

paspoortnummer               xxxxxxxxxx

Kleur                                   Pimpelpaars met een groen randje..

Geslacht                             vrouwelijk/mannelijk, gecastreerd

Prijs                                     Ä-900,--/1.000,=  (bij rabiŽsvaccinatie Ä-60,= extra) Gladhaar Devon Rexen uit het uitkruisprogramma worden lager geprijst.

Het kitten wordt gekocht als gezelschapsdier Bij dit contract behoren het Eu-paspoort, voorzien van vaccinatiebewijs, chip-registratiepapieren en de stamboom. De koper krijgt ook kopieŽn van de testrapportages van de ouderdieren bijgaand of via email. Katertjes kunnen worden gecastreerd voor verhuizing.

Gegevens fokker/verkoper

Naam                                    Marjan Boonen       

Cattery                                  Boonland

Adres                                   

Woonplaats                       

Telefoon                              

E-mail                                   reacties@boonland.nl

Banknummer                        xxxxxx

Website                                http://www.boonland.nl

Lid van                                  Felikat, Rasclub Maine Coon, Werkgroep Rexen en Sphynxen in Felikat en Cats & Tulips (Tica)

Dierenarts                                                          

Dr. G. Blokland

Dierenkliniek Hoograven

Detmoldstraat 10

3523 GD Utrecht

Tel: 030-2886469

Specialist Veterinaire Radiologie              

Dr. J.W. Garretsen

Gevestigd op Wilhelminapark 47

3581 NL Utrecht

Gegevens koper

Naam                   

Adres                   

Woonplaats       

Telefoon              

E-mail                  

Artikel 1 Gezondheid

Het kitten verkeert op de dag van afgifte in goede gezondheid, is ontwormd en vrij van vlooien en parasieten. Het kitten is  volledig ingeŽnt tegen niesziekte + kattenziekte ( op week 9 en week 12) en op de ent-data, door een officieel erkende dierenarts volledig onderzocht en in orde bevonden. (zie vaccinatiebewijs) Eventuele verborgen gebreken van het kitten zijn de fokker niet bekend.

Artikel 2 Gezondheidscontrole

Indien de koper het kitten wenst te testen (ongeacht welke test), moet dit gebeuren op de eerstvolgende werkdag na de overdracht. Dit geldt ook voor eventuele overige gezondheidsonderzoeken. Dergelijke testen en onderzoeken moeten worden uitgevoerd door een officieel erkende dierenarts.In geval van geconstateerde erfelijke ziekten is de koper gerechtigd bovengenoemd kitten binnen 48 na het genoemde onderzoek bij de fokker terug te brengen, waarbij de fokker het volledige aankoopbedrag zal terugbetalen De kosten van de uitgevoerde tests zijn te  allen tijde voor rekening van de koper. De uitslag van het onderzoek dient door de dierenarts op officieel briefpapier te worden vastgelegd, voorzien van zijn/haar handtekening, waarop de gevonden ziekte(s) worden vastgelegd. De geconstateerde gebreken dienen binnen 1 werkdag na vaststelling telefonisch ťn schriftelijk te worden gemeld bij de verkoper. Als uitsluiting op de laatste alinea is van toepassing: Als bovengenoemd kitten na overdracht binnen de hierboven vermelde termijn in aanraking komt of is gekomen met andere katten, kan de fokker niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele, tijdens het onderzoek geconstateerde niet-erfelijke ziekten. Hiermee vervalt dan het recht op vergoeding.

Artikel 3 Erfelijke ziekte:

Ik doe alles wat binnen het redelijke mogelijk is, om te voorkomen dat via door mij gefokte kittens erfelijke afwijkingen worden doorgegeven aan het nageslacht. Ik ben er mij echter van bewust, dat de hiervoor gebruikte testen niet uitsluiten dat mijn kittens de betreffende afwijkingen zullen ontwikkelen Indien het kitten binnen 12 maanden na de datum van afgifte aan een erfelijke ziekte komt te overlijden, heeft de koper recht op een nieuw kitten (van vergelijkbare kwaliteit) zonder hiervoor te hoeven betalen, muv de inentings/chipkosten. De koper dient hiertoe een officiŽle verklaring van een erkend dierenarts te overleggen, alsmede een sectierapport van de Diergeneeskundige Faculteit van de Universiteit Utrecht. Hieruit moet duidelijk blijken waaraan de kat is overleden. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de koper.

Artikel 4 Gezelschapsdier

 Met een kitten dat verkocht is als gezelschapsdier, wordt overeengekomen, dat er niet mee gefokt gaat worden. Zodra een poes de leeftijd van 6 maanden en een kater de leeftijd van 4 maanden heeft bereikt, zal tot castratie worden overgegaan (of eerder)

Artikel 5 Verzorging/welzijn

 De koper beloofd hieromtrent het volgende:

 • De kat zal uitsluitend buiten worden gelaten in een beschermde/afgesloten ruimte of onder voortdurend toezicht aan een lijn.
 • De kat zal voldoende bewegingsvrijheid hebben en niet gehouden worden in kleine ruimten (kooien)
 • De kat zal voortdurend worden voorzien van complete voeding, vers water en een schone kattenbak
 • De kat zal niet langer dan 1 dag van menselijk en/of dierlijk contact verstoken zijn.
 • De kat wordt minimaal 1 x per week geborsteld en/of gekamd, zo de vacht dat behoeft.
 • De kat zal bij gezondheidsgebreken onder behandeling van een dierenarts worden gesteld.
 • De kat zal worden voorzien van minimaal 1 krab/klimpaal
 • De kat mag onder geen beding ontnageld/ontklauwd worden.
 • De kat zal jaarlijks gevaccineerd en gecontroleerd worden op de algehele gezondheid.

Artikel 6 Permanent tehuis

Koper heeft bij aanvaarding van de kat de intentie om het dier een levenslang, permanent tehuis te bieden. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan heeft de koper de verplichting de fokker hiervan de op de hoogte te brengen. In overleg met de fokker zal dan naar een herplaatsingmogelijkheid kunnen worden gezocht; hetzij bij de fokker zelf of bij een derde. In geen geval mag de kat in een Asiel of Dierenopvang worden gebracht.

Algemeen

 • Misstanden: De fokker heeft het recht, als zij constateert dat de koper ernstig tekortschiet in de verzorging van de gekochte kat, om het dier weer op te halen en weer onder haar hoede te nemen. Dit kan zijn als de koper 1 of meerdere van de hierboven gestelde beloften niet nakomt. Het eigendomsrecht van koper komt hiermee te vervallen en het dier moet worden teruggeven, samen met de eigendoms-en afstammingspapieren. Ditzelfde geldt ook, als de koper  tegen de afspraak in het dier als fokdier gebruikt.
 • De fokker kan geen garanties afgeven omtrent de verdere ontwikkeling van het kitten en ten gevolge daarvan er nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.
 • De koper van bovengenoemd kitten verklaart door middel van  zijn/haar handtekening akkoord te gaan met alle bepalingen in deze overeenkomst.

          Deze overeenkomst is bindend.

Extra:

 • De koper heeft relevante kopie-testen van de ouderdieren ontvangen

Van de vader: felv/fiv, cms, ingedaalde teelballen, patalla luxatie, echo hart en nieren & navelbreuk.

Van de moeder :  echo hart & nieren, patella luxatie & navelbreuk. De moeder is in de cattery geboren uit Felv/fiv-vrije ouders.

 Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend

Het dier is afgegeven dd:

Gewicht op de dag van afgifte:

 Fokker:                                                                                  Koper:

 

Alle mogelijke juridische kosten, voortvloeiend uit overtreding tegen de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen en afspraken, komen voor rekening van de koper.

 

 

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 03 maart 2019