Home Devon Rex Katers Poezen Kittens Herplaatsing Informatie Linken Contact

Vicky Halls*, een lezing-dag over kattengedrag

“Keep an open mind “ of : sta open voor nieuwe mogelijkheden. (eerder verschenen in het Felikat magazine)

Op 22 september 2018 kreeg Vicky Halls, zorgvuldig georganiseerd door de Katten academie* (opleiding kattengedragstherapeut/kattentrimmer) in Apeldoorn, een open podium. De 74 toehoorders bestonden voornamelijk uit kattengedragstherapeuten en kattentrimmers (in opleiding), mensen die werken in kattenopvang en enkele kattenfokkers.

*Zie de website-links aan het eind van dit artikel

Graag wil ik met jullie mijn ervaring delen van deze dag delen.

Voor wie Vicky Halls niet kent, hier haar werk-curriculum.

Sinds 1988 is zij werkzaam met katten in de volgende hoedanigheden

-        Diploma paraveterinair

-        Sinds 20 jaar werkzaam als kattengedragstherapeut in het Verenigd Koninkrijk

-        Schrijfster van 7 bestsellers over kattengedrag

-        Medeschrijfster van veterinaire leerteksten

-        Lid van de Engelse vereniging van kattengedragstherapeuten

-        Geregistreerd dierengedrag therapeut

-        Werkt nauw samen met International Cat care*  

-        en Battersea Dogs and Cat home* (in London)

-        Geeft lezingen over kattengedrag in de UK bij radio-en-tv-programma en in verschillende landen

-        Diploma counseling (voor mensen) en lid van de Britse vereniging voor psychotherapeuten

Laat ik verder gaan met te zeggen dat ik een fan ben van Vicky Halls. Ik heb al haar boeken gelezen en veel informatie en ideeën opgedaan om mijn eigen cattery, katten, mede-katliefhebbers, collega-fokkers en kittenkopers op een hoger plan te brengen. Dit als het gaat om het zo optimaal en geruisloos mogelijk laten samenleven van katten en mensen. Natuurlijk ook om inzicht te krijgen in kattenproblemen én om die op te kunnen lossen.

Mijn eerste “persoonlijke” kennismaking met Vicky Halls was in 2011 op een Felcan-dag*.

Daar wist zij een kritisch publiek tot geëngageerde luisteraars om te toveren. Haar duidelijk Britse gevoel voor humor gaf daarbij een fijne ontlading en verademing voor het scheppen van het beeld van de soms pijnlijke en precaire situatie waarin katteneigenaren zich kunnen bevinden.

Ze is helder, open, respectvol voor mens en dier, humorvol, benaderbaar en heeft een groot hart voor katten.

Vicky’s hulp volgt vaak nadat een dierenarts geen verdere medische hulp meer kan bieden bij fysieke-of-gedragsproblemen en een verwijzing afgeeft. Deze verwijzing is uiterst belangrijk omdat een zieke kat haar ongemakken bijna altijd als eerste uit door middel van veranderd gedrag. Denk aan buiten de bak plassen en poepen, zichzelf of huisraad overmatig krabben, onverteerbare dingen opeten of agressief bijt-en-klauwgedrag. De eigenaar gaat met de kat naar de dierenarts en als er geen medische oorzaken te vinden zijn voor veranderd of ongewenst gedrag, wordt de hulp van een kattengedragstherapeut ingeroepen. Er volgt een huisbezoek om de leefsituatie, de eigenaar en de betrokken kat(ten) te observeren. Is de oorzaak te vinden in voor de kat ongewenste leefomstandigheden, de aanwezigheid of het gedrag van andere dieren, van (buiten)katten of mensen?  Als dat duidelijk(er) wordt, wordt een werkplan opgesteld waarmee allereerst de ernstigste nood wordt gelenigd. Afhankelijk van wat nodig is, worden opvolg-gesprekken gepland om terugval naar de probleemsituatie te voorkomen en zo nodig een nieuwe aanpak uit te werken. Met een beetje goede wil van de eigenaar is er bijna altijd een goede oplossing voor het probleem van de kat te vinden.

 

De dag invulling

Ochtend: verbetering kattenopvang

Hierover geeft Vicky Halls trainingen aan vrijwilligers in de kattenopvang in het Verenigd Koninkrijk in samenwerking met International Cat Care*

De belangrijkste leer-onderwerpen zijn:

1 Katvriendelijke behuizing in asiels-en-opvangplekken. Denk daarbij aan dozen of verdiepingen in een kooi waar de kat beschutting in kan vinden.

2 De “stoplicht-methode” voor het leren herkennen en inschatten van de gemoeds-en-gezondheidstoestand van een kat. Na observatie worden de binnengekomen katten ingedeeld in drie categorieën; groen, oranje of rood. Groene katten zijn betrekkelijk op hun gemak, oranje minder tot niet en rode katten zijn absoluut niet op hun gemak. Bij twijfel wordt gekozen voor oranje of rood. Katten in deze laatste twee categorieën krijgen dagelijks aandacht en hebben prioriteit bij het vinden van herplaatsadressen.

3 Snellere doorloop in kattenopvang nastreven; minder katten, minder zorg en overbelasting personeel/vrijwilligers, meer observeren, beter inschatten van behoeften, gerichter een goed thuis vinden; veel betere herplaats-resultaten.  

Een drukke winkelstraat op zaterdag in Utrecht. Wat zou deze kat daar doen?

Zou deze echte “straatkat” ook hulp nodig hebben van Vicky Halls? (ik denk het eerlijk gezegd niet…)

Leuk citaat van Vicky Halls

Refererend aan het verschil in volksaard tussen Britten en Nederlanders:

“I should work more in the Netherlands, to learn how to say “no” better”

Middag: Uitzonderlijke kattengedragstherapie-gevallen (“keep an open mind”)

Hoofdthema hierbij was de boodschap: heb begrip en mededogen voor de eigenaar van een kat met problemen.

Het is ongelofelijk wat voor vreselijke en ongewone dingen mensen kunnen meemaken in hun leven. Een aantal voorbeelden uit Vicky Halls’ praktijk getuigden daarvan.

Een probleemkat draagt de onrust van de gemoedstoestand van zijn eigenaar met zich mee en heeft daar vaak ook last van. Een eigenaar is zich dat niet bewust en probeert de kat op “menselijke” versus “kattige” wijze tegemoet te komen. Door de kat bijvoorbeeld van alles toe te staan of te veel en vaak te knuffelen. Soms ook door de kat af te leiden met eten of door de leef- plek van de kat “veilig” (lees; stimulans-arm) te maken om zo ongelukken te voorkomen. Of door de kat niet met rust te laten als hij ziek is. ”The more you don’t want your cat to die, the bigger the chance, he will die.

Katten kunnen hierdoor onzindelijk of agressief worden, zichzelf kaal-likken-of-krabben, de eigenaar nooit met rust laten of juist volledig wegkruipen.

Voor een eigenaar van een probleemkat zijn vooral een luisterend oor, begrip, empathie en emotionele ondersteuning erg belangrijk.

Het leek een lange dag te gaan worden van 9.30 tot 16.30 uur, maar de tijd vloog voorbij.

Ben je nieuwsgierig geworden? Lees dan Vicky Halls’ boeken, een “must” voor elke kattenliefhebber-en-houder.  Zeer leesbaar, onderhoudend en informatief.

 

Websites voor verdere informatie:

http://www.vickyhalls.net/

https://kattenacademie.nl/

https://icatcare.org/

https://www.battersea.org.uk/

http://felcan.nl/wp-content/uploads/2016/08/kattendag2011.pdf

 

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 06 januari 2020